Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: Ապրիլի 17, 2018

Շեղումներ

sh she shex

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 17, 2018

նախահաշիվ

Scan10002 Scan1 Scan10001

Posted by: | Posted on: Մարտի 17, 2018

2018 թվականի մարտի 17-ին ժամը վաղ առավոտից Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի սաները անցկացրեցին շաբաթօրյակ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 8, 2018

Հաշվետվություն

Doc Jan 08, 2018, 12_48

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 25, 2017

Դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրության քաղվածքը և նախահաշիվը

1 2 3

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 17, 2017

3-րդ եռամսյակ

Hashvetvutyun N 2 Hashvetvutyun N 3 Hashvetvutyun partqi Hashvetvutyun pahestavorvats

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 13, 2017

նախահաշվի փոփոխություն

փոփոխված նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 16, 2017

Փաստաթղթեր

Hashvetvutyun N 2 Hashvetvutyun N 3 Hashvetvutyun pahestavorvats Hashvetvutyun partqi

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Նախահաշիվ 2018

Naxahashiv 2018

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 21, 2017

Հաշվետվություն

1 2