նախահաշվի փոփոխություն

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 13, 2017

փոփոխված նախահաշիվ